ue1

"Dotacje na innowacje"


Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż nasza firma na podstawie umowy nr UDA-RPSL.01.02.04-00-E69 zawartej z Śląskim Centrum Przedsiębiorczości realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. Rozwój firmy Delkom Group Sp. z o.o. poprzez utworzenie nowoczesnego Centrum Serwisowego"

Projekt  realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WOjewództwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Poddziałanie 1.2.4 Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Opis projektu:
Projekt polega na rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa prowadzącej do wprowadzenia na rynek nowych i ulepszonych produktów / usług.
 
Okres realizacji projektu:
01.03.2012r. do 30.06.2012 r.


"Inwestujemy w Waszą przyszłość"